icon-search
icon-search
  • 50.jpg

Mahir PBD KSSR 2022 Tahun 1

RM 6.75
- +
icon-bag Add to Cart
Home

DESCRIPTION
Siri MAHIR PBD ini diterbitkan khusus untuk memenuhi keperluan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), dengan merujuk Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).
- Berdasarkan Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi dalam DSKP.
- Merangkumi Tahap Penguasaan 1-6
- Mengikut urutan bab/unit dalam Buku Teks
- Mengolah pelbagai bahan aktiviti PAK-21 berdasarkan proses Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) di dalam kelas.
- Menerap konsep KBAT & i-THINK.
- Pentaksiran sumatif disertakan untuk menilai pencapaian murid secara keseluruhan.
ISBN   :  9789672878131
               9789672878704
               9789672898009
               9789672898030

Your cart is currently empty.
Continue shopping